Tôi tra cứu tài khoản *101* nhưng tin nhắn trả lời từ tổng đài như sau: "Mang 3G/4G nhanh nhat Viet Nam. VINAXTRA. TK chi..."? Như thế này làm sao tôi biết tôi còn bao nhiêu tiền? Nhờ nhà mạng tư vấn giúp? Xin cảm ơn.