Tôi không xài nên bán lại số mobifone: 0907. 268. 775 - 1Tr. AE nào thích gọi cho tôi bằng số này luôn.