Cần mua SIM số đẹp Viettel đuôi 3344 gấp? Có anh chị nào có đuôi SIM 3344 vui lòng bán lại cho tôi. Đã xem SIM trên website nhưng có nhiều SIM còn lại không ưng